fbpx

Moduł badania kompetencji

Jest to ta część platformy która odpowiada za minimalizowanie ryzyka wyboru niewłaściwej osoby w procesie rekrutacji oraz za sprawdzanie wiedzy i badanie kompetencji pracowników już zatrudnionych w ramach oceny pracowniczej lub w celu zbadania potrzeb szkoleniowych.

Narzędzie to można również skutecznie wykorzystać do sprawdzenia profilu osobowości pracowników w różnych działach w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: osoby z jakim profilem sprawdzają się na danym stanowisko najlepiej? Tego typu wiedzę doskonale można wykorzystać przy rekrutacji nowych pracowników. W procesie badania można skorzystać z bazy testów dedykowanych na poszczególne stanowiska pracy, można też zdefiniować własne testy za pomocą zaawansowanego kreatora testów, dzięki którym możesz sprawdzić poziom wiedzy technicznej, branżowej, znajomość przepisów, produktów, itp.

Dostępne testy

PROFIL OSOBOWOŚCI

Test ten to narzędzie psychometryczne umożliwiające poznanie profilu osobowości kandydata i przyporządkowanie go do jednego z 16 głównych wzorów, które są szczegółowo opisane. Narzędzie jest autorskim opracowaniem stworzonym w oparciu o badania własne oraz dostępne na rynku modele. W raporcie znajduje się informacja o prawdopodobnych typowych zachowaniach, predyspozycjach oraz mocnych i słabych stronach badanej osoby.

TESTY SPRZEDAŻOWE

Test wiedzy sprawdza znajomość zasad sprzedaży i znajomość określonych technik: zadawania pytań, prezentowania oferty, negocjowania cen i odpierania zastrzeżeń. Test pozwala na ocenę świadomości i teoretycznego przygotowania do pracy w sprzedaży.

Celem case study jest zweryfikowanie sposobów postępowania handlowca w określonych sytuacjach sprzedażowych. Test ten bada zdolność zapamiętywania oferty handlowej, a następnie umiejętność doboru określonych rozwiązań do potrzeb klienta. Badane są tu takie kryteria jak: umiejętność uczenia się i zapamiętywania, umiejętność koncentracji, myślenie analityczne, budowanie relacji z klientem, dobór oferty, negocjacje, kreowanie potrzeb, nastawienie na wysoką marżę, argumentację pozacenową.

ROLE GRUPOWE

Test przyjmowanych ról zespołowych składa się z szeregu zdań, dotyczących funkcjonowania ludzi w grupie. Na jego podstawie możliwa jest ocena naturalnych predyspozycji badanego do pełnienia funkcji praktycznego organizatora, lidera lub też siewcy pomysłów, członka zespołu, człowieka akcji, człowieka kontaktów, sędziego oraz perfekcjonisty. Wyniki badania wskazują w jakie role w zespole badany najczęściej wchodzi oraz charakterystykę tych ról.

STYL ZARZĄDZANIA

Test na styl zarządzania oparty jest na ocenie preferowanych wzorców zachowań i wskazaniu, czy badany manager ma skłonność do koncentracji się na ludziach, czy na zadaniach. Wyniki testu zawierają opis zdiagnozowanego stylu zarządzania wraz z interpretacją.

KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Test bada znajomość słownictwa i gramatyki języka angielskiego na poszczególnych poziomach od A1 do C2.

CZYNNIKI MOTYWACYJNE

Test pozwala na ocenę dominujących czynników motywujących badanego do pracy. Motywatory ujęte są w 3 kategorie odpowiadające potrzebom władzy, osiągnięć i przynależności. Wyniki badania zawierają informację o najsilniejszych potrzebach oraz charakterystykę dominującego stylu zachowania.

CHCĘ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTÓW

    Jestem zainteresowany/a zbadaniem:


    Wypełniając powyższy formularz i klikając w przycisk "zamawiam", wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących usług PROGUEST GROUP ul. Bema 5, 05-071 Sulejówek, w szczególności: ofert handlowych, e-booków, informacji o szkoleniach, zaproszeń do udziału w badaniach. Informacje będą przekazywane na wskazany w formularzu e-mail lub telefon.

    Administratorem Twoich danych jest PROGUEST Consulting Sp. z o.o., ul. Powstańców 24N/3, 05-091 Ząbki. Zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych możesz cofnąć w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@proguest.pl. Aby zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij tutaj.