fbpx

Moduł rekrutacji

PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ

System PROXEA można podpiąć za pomocą linka zewnętrznego do każdego ogłoszenia umieszczonego na dowolnym portalu rekrutacyjnym lub w mediach społecznościowych. Dane wszystkich kandydatów niezależnie skąd aplikują trafiają do jednej bazy, a kandydaci są przypisani do rekrutacji na którą przesłali swoje C.V., dzięki czemu zarządzanie całym procesem odbywa się w jednym miejscu, a informacje o kandydatach są łatwiejsze do bieżącego wyszukiwania. Jeśli rekrutacja zostanie zakończona i za jakiś czas wznowiona, to kandydatów w zależności od preferencji rekrutera można przypisać do wcześniejszej rekrutacji lub do nowego projektu.

SELEKCJA KANDYDATÓW

Niezależnie od tego z jakiego źródła aplikują kandydaci, wszystkie C.V. przeglądasz w jednym miejscu jednocześnie nadając im odpowiednie statusy, aby nie wracać już do tych, którzy nie spełniają kluczowych kryteriów: dostępne są takie statusy jak: odrzucony, do rozważenia, zaakceptowany, zaproszony, rekomendowany, itd., dzięki czemu możesz ich filtrować, aby wracać już tylko do tych, którzy są brani pod uwagę. Dzięki statusom historia wszystkich rekrutacji znajduje się w jednym miejscu, co umożliwia łatwy dostęp do informacji o kandydatach nawet za jakiś czas.

AUTOMATYZACJA KOMUNKACJI Z KANDYDATAMI I MANAGERAMI

Dzięki platformie możesz łatwo wysyłać zaproszenia na spotkania rekrutacyjne, możesz przesłać dostęp do testów oraz podziękować za udział w rekrutacji tym osobom, które nie zostały wybrane. Wysyłana do kandydatów korespondencja jest spersonalizowana, dzięki czemu wygląda bardzo profesjonalnie, a więc tworzy również profesjonalny wizerunek Twoje firmy w oczach kandydatów. Bezpośrednio z systemu możesz wysyłać dostęp do rekomendowanych kandydatów managerowi, który również uczestniczy w procesie wyboru kandydata. Przeglądanie kandydatów i nanoszenie notatek przez managera nie wymaga posiadania przez niego loginu i hasła.

PROWADZENIE ROZMOWY VIDEO

Użytkownicy platformy mają dostęp do komunikatora video, za pomocą którego mogą przeprowadzić zdalnie rozmowy rekrutacyjne w formie video. Kandydat nie potrzebuje zakładać konta, wystarczy że kliknie w przesłany mu link niezależnie od przeglądarki internetowej, ani od urządzenia. Platforma umożliwia prowadzenie rozmów: audio i video za pomocą komputera, tabletu i telefonu.

BUDOWANIE BAZY KANDATÓW ZGODNIEJ Z RODO

Każdy kandydat niezależnie w jakiej rekrutacji wziął udział trafia do Twojej ogólnej bazy danych kandydatów. Każdy kandydat ma swoją “kartę kandydata” na której możesz przypisać każdemu z nich tagi (słowa kluczowe), dzięki którym łatwo ich w przyszłości wyszukasz w bazie prowadząc przyszłe projekty rekrutacyjne. Na karcie kandydata możesz również dodać notatkę z rozmowy telefonicznej, spotkania lub możesz załączyć raport. Platforma umożliwia również archiwizowanie kontaktu z kandydatem (CRM), możesz dodać datę, godzinę rodzaj kontaktu oraz streszczenie rozmowy. System PROXEA spełnia wszystkie wymogi RODO, dzięki czemu budując bazę nie musisz się obawiać, czy robisz to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Platforma umożliwia zbieranie i archiwizowanie zgód na udział kandydatów w kolejnych rekrutacjach. System powiadomi, jakim kandydatom skończyła się zgoda i umożliwi wysłanie do kandydata zapytania o jej przedłużenie oraz ewentualne usunięcie wszelkich jego danych. Platforma prowadzi wymagany przez RODO Rejestr Czynności Przetwarzania, czyli zapisuje i archiwizuje wszystkie zmiany, które dokonywały się na karcie osobowej kandydata.

WYSZUKIWANIE KANDYDATÓW Z BAZY

Możesz wyszukiwać osoby według zadanych filtrów, takich jak branża, dział, stanowisko, jak również wpisując słowa kluczowe, na przykład wpisując imię, nazwisko, nazwę firmy, nazwę uczelni, nazwę stanowiska, itd filtrujesz kandydatów u których w C.V. lub na karcie kandydata dane słowo się znajduje. Dodatkowo zautomatyzowany mechanizm komunikacji mailowej pomoże Ci szybko powiadomić kandydata że jesteś zainteresowany jego osobą w innym projekcie rekrutacyjnym, w zautomatyzowany sposób uzyskasz również od niego informację zwrotną w postaci zgody na udział w kolejnej rekrutacji.

AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA NA PULPICIE

Logując się do systemu na ekranie głównym widzisz komunikaty o nowych zdarzeniach, dzięki czemu nie musisz co jakiś czas sprawdzać, co się zmieniło w poszczególnych rekrutacjach. System wyświetla trzy rodzaje powiadomień :

  • o nowych kandydatach
  • o nowych wypełnionych testach
  • o nowych notatkach sporządzonych przez managerów na karcie kandydata.

W tym przypadku, aby móc szybko reagować, powiadomienie dodatkowo przychodzi na adres mailowy rekrutera.