fbpx

TESTY KOMPETENCJI – PROMOCJA

INNOWACYJNA PLATFORMA DO REKRUTACJI I BADANIA KOMPETENCJI KANDYDATÓW

ZWIĘKSZ SKUTECZNOŚĆ PROWADZONYCH REKRUTACJI I ZATRUDNIAJ BEZ RYZYKA

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

Na platformie PROXEA znajduje się 12 testów do badania kompetencji

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
 • PROFIL OSOBOWOŚCI

 • TESTY SPRZEDAŻOWE

 • STYL ZARZĄDZANIA

 • ROLE GRUPOWE

 • KOMPETENCJE JĘZYKOWE

 • CZYNNIKI MOTYWACYJNE

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%23261c1d”]

Ponadto zaawansowany kreator umożliwia stworzenie dowolnego testu złożonego z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, jak również odpowiedziami opisowymi, ważonymi, czy zaznaczanymi na skali.

[/text_block]

 • ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO

  Test diagnostyczny mający na celu określenie profilu osobowości badanej osoby pod kątem predyspozycji i potencjału do wykonywania określonych zadań i współpracy z ludźmi. Test składa się z 28 pytań. Wynik oraz interpretacja są generowane automatycznie po zakończeniu testu, jest to możliwe, dzięki specjalnemu algorytmowi (sieć neuronowa). Analiza wyników testu nie wymaga, ani wykształcenia, ani wiedzy psychologicznej, gdyż system generuje wszelkie potrzebne informacje i prezentuje je w bardzo zrozumiały i przystępny sposób. Wygenerowany raport opisuje profil zbadanej osoby pod kątem poniższych czynników: główne cechy badanej osoby, jej główne cele, na podstawie czego dokonuje ona osądu innych, w jaki sposób oddziałuje na innych, jaką stanowi wartość dla zespołu, cechy, które mogę się okazać niebezpieczne, w jaki sposób zachowuje się pod presją, czego się głównie obawia, w jaki sposób może zwiększać efektywność.

 • TESTY SPRZEDAŻOWE

  Na platformie PROXEA są dostępne dwa różne testy badających kompetencje sprzedażowe:

  CASE STUDY – służy do diagnozy potencjału sprzedażowego badanej osoby oraz określeniu jego indywidualnego stylu sprzedażowego w relacji z klientem. Badany wczuwa się w rolę i zgodnie z treścią zadań wyświetlanych na ekranie podejmuje określone decyzje sprzedażowe. Wyniki są prezentowanie z firmie % w takich kategoriach jak: umiejętność koncentracji, umiejętność szybkiego uczenia się i zapamiętywania informacji, myślenie analityczne, budowanie relacji, dobór oferty i negocjacje, kreowanie potrzeb, nastawienie na wysoką marżę, argumentacja pozacenowa. System pokazuje również uzyskany % wynik z całego testu.

  TEST WIEDZY – służy do badania praktycznej znajomości zasad profesjonalnej obsługi klienta i technik sprzedaży. Kwestionariusz składa się z 24 pytań, w którym zawarte są zarówno pytania jedno, jak i wielokrotnego wyboru. Pytania wielokrotnego wyboru są dodatkowo różnie punktowane w zależności od trafności odpowiedzi. Wyniki prezentowane są w formie % realizacji. Dodatkowo istnieje możliwość analizy udzielonych przez badanego odpowiedzi.

 • ANALIZA STYLU ZARZĄDZANIA

  Zadaniem niniejszego testu jest diagnoza dominującego stylu zarządzania badanego w odniesieniu do dwóch czynników: troska o ludzki i troska o zadania. Test nie tylko diagnozuje skłonność badanego do koncentracji na zadaniach lub ludziach, ale również przypisuje tym dwom czynnikom jeden z trzech parametrów: wysoki, średni, niski. Na podstawie tych parametrów i uzyskanych wyników, algorytm przypisuje badanego do jednego z 5 stylów zarządzania, a dodatkowo wyświetla opis i interpretację. Wspomniane 5 stylów zarządzania to: styl przywódczy, styl bierny, styl demokratyczny, styl autokratyczny, styl kompromisowy.

 • ROLE GRUPOWE

  Niniejszy test diagnozuje sposób funkcjonowania i działania ludzi w grupie pod kątem przyjmowania określonych ról. Zadaniem badanego jest rozdzielenie punktów pomiędzy te zdania, które najlepiej opisują jego funkcjonowanie w grupie. Nie ma tutaj takich zdań, których mógłby się on wstydzić lub obawiać. Nie ma tu też zdań dobrych, albo złych. Każde wybrane przez niego działanie, podjęta decyzja są równie dobre, jak każde inne. Wynik testu pokazuje i interpretuje przyjmowane przez badanego dominujące role. Role, które mogą się pojawiać w wynikach testu to: praktyczny organizator, naturalny lider, człowiek akcji, siewca pomysłów, człowiek kontaktów, sędzia, człowiek grupy, perfekcjonista.

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  Niniejszy test nie tylko sprawdza ogólną znajomość języka, ale również określa poziom znajomości od A1 do C1. Test zawiera 60 pytań, po 10 na każdy poziom i bada przede wszystkim znajomość słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Wynik jest prezentowany w formie wyniku %, a system pokazuje odpowiedzi udzielone w poszczególnych pytaniach oraz zlicza ogólny czas wypełniania testu.

 • CZYNNIKI MOTYWACYJNE

  Na platformie PROXEA znajdują się dwa testy badające czynniki motywacyjne kandydatów:

  ZNACZĄCE CZYNNIKI ZAWODOWE – test diagnostyczny, którego celem jest określenie głównych czynników motywacyjnych badanej osoby. Spośród 21 motywatorów, które ogólnie motywują ludzi do pracy wybiera on te, które są dla niego bardzo ważne, te które są średnio ważne i te które są najmniej ważne. Dzięki wynikowi testu potencjalny pracodawca, jest w stanie stwierdzić, czy oferowane przez firmę motywatory pokrywają się z potrzebami motywacyjnymi badanego. Tego typu test diagnostyczny jest również pomocny podczas opracowywania systemów motywacyjnych dla pracowników już zatrudnionych. Wynik testu jest prezentowany w formie pogrupowanej na trzy kategorie listy: czynniki bardzo istotne, średnio istotne i mało istotne.

  MOTYWATORY McCLELLANDA – test ten pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie jaka potrzeba spośród: potrzeby władzy, potrzeby osiągnieć i potrzeby przynależności będzie powodowała u badanego w największym stopniu wzrost jego motywacji do zwiększenia wysiłku, aby osiągać lepsze rezultaty. Wyniki testu są prezentowane w formie zestawienia tabelarycznego z uzyskanymi punktami w każdej z trzech kategorii oraz opisem i interpretacją dominującej potrzeby motywacyjnej, czyli tej w której badany uzyskał najwyższy wynik.

 • ASERTYWNOŚĆ

  Celem niniejszego testu jest zdiagnozowanie badanej osoby w kontekście asertywności. Test składa się z 80 pytań i diagnozuje nie tylko to, czy badana osoba jest lub nie jest asertywna, ale diagnozuje również poziom skłonności badanego do zachowań: biernych, agresywnych i manipulacyjnych. Wynik testu to suma punktów uzyskanych w każdym z czterech obszarów: asertywność, agresja, manipulacja, bierność oraz opis i interpretacja tej kategorii, w której badany uzyskał najwyższy wynik. System umożliwia przeanalizowanie wszystkich udzielonych odpowiedzi oraz zlicza czas wypełniania testu, co stanowi dodatkową, wartościową informację.

 • ZARZĄDZANIE CZASEM

  Niniejszy test służy do zdiagnozowania badanego w obszarze umiejętności zarządzania czasem w podziale na kilka kluczowych kategorii, w taki sposób, aby było wiadomo w jakim obszarze zarządzania czasem badany radzi sobie bardzo dobrze, a jakie wymagają dalszego rozwoju. Badany musi odpowiedzieć na 40 stwierdzeń naciskając przycisk „TAK” lub „NIE”, w zależności od tego, które stwierdzania do niego pasują, a które nie pasują. Uzyskane w teście wyniki są prezentowane w 6 kategoriach: ogólnie, planowanie, wyznaczanie celów, priorytety delegowanie, wykorzystanie czasu, “life balance” (równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym). Wyniki testu w każdej ze wspomnianych kategorii są prezentowane w formie %.

 • DELEGOWANIE ZADAŃ

  Test dedykowany dla managerów, którego celem jest sprawdzenie na ile badany ma opanowaną umiejętność delegowania pracy i obowiązków, a na ile zadanie woli wykonywać samodzielnie. Test składa się z 20 pytań, a badany udziela odpowiedzi „TAK” lub „NIE” odpowiadając na pytania. Wynik testu prezentowany jest w formie punktowej oraz % realizacji. Dodatkowo istnieje możliwość analizy udzielonych przez badanego odpowiedzi.

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA PROGRAMOWANIA – PHP

  Niniejszy test sprawdza znajomość zagadnień w środowisku PHP, składa się z pytań jedno i wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania jak również zadania, które otwierają się w osobnym oknie po naciśnięciu na umieszczony link. Czas trwania testu to około 20 minut

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

SKORZYSTAJ Z RABATU DLA NOWYCH KLIENTÓW

ABONAMENT MIESIĘCZNY
97 złBRUTTO
 • Liczba użytkowników – 2
 • 10 testów miesięcznie

ZAMAWIAM

TANIEJ o 160 zł miesięcznie

ABONAMENT MIESIĘCZNY
179 złBRUTTO
 • Liczba użytkowników – 5
 • Testy bez limitu

ZAMAWIAM

TANIEJ o 171 zł miesięcznie

ABONAMENT ROCZNY
1790 złBRUTTO
 • Liczba użytkowników – 7
 • Testy bez limitu

ZAMAWIAM

Płacąc za rok oszczędzasz dodatkowo – 358 zł

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_font=”Raleway” font_color=”%23ffffff”]

Powyższa propozycja dotyczy dostępu na platformie PROXEA do MODUŁU – BADANE KOMPETENCJI. Jeśli chcesz korzystać również z MODUŁU – REKRUTACJA (do zarządzania procesami rekrutacyjnymi), to kliknij w przycisk poniżej i zapoznaj się z ofertą na pełny dostęp.

[/text_block]

<< TAK CHCĘ SPRAWDZIĆ OFERTĘ >>

Oferta promocyjna jest dostępna jeszcze przez –

[custom_html]

[/custom_html]

[text_block style=”style_1.png” align=”center” font_size=”14″ font_font=”Raleway” font_color=”%23ce251c”]W momencie kiedy zegar skończy odliczanie ta strona zniknie i oferta nie będzie już dla dostępna[/text_block]

Korzyści ze stosowania testów kompetencji

 • Minimalizowanie ryzyka wyboru niewłaściwej osoby w procesie rekrutacji
 • Wsparcie procesu wdrażania nowych pracowników, dzięki możliwości tworzenia własnych testów sprawdzających wiedzę produktową
 • Szybka, ustandaryzowana i obiektywna ocena predyspozycji i kompetencji kandydata
 • Łatwość i wygoda stosowania – dostęp online 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca
 • Automatyczna interpretacja wyników, dzięki zastosowaniu „sztucznej inteligencji” – sieć neuronowa

Z Platformy PROXEA korzystają między innymi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Saint Gobain Polska Sp. z o.o.

Saint Gobain Polska Sp. z o.o.

Sieć Hurtowni Sanitarno-Grzewczych – TADMAR

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarządca narodowej linii sieci kolejowych

Roldrob S.A. / Grupa DROSED

Roldrob S.A. / Grupa DROSED

Producent wędlin

TOTEM.COM.PL Sp. z o.o. Sp. k.

TOTEM.COM.PL Sp. z o.o. Sp. k.

Drukarnia Cyfrowa

PsINF

PsINF

Agencja Rekrutacyjna

ERG S.A.

ERG S.A.

Producent w branży chemicznej

PROGUEST Sp. z o.o.

PROGUEST Sp. z o.o.

Agencja Rekrutacyjna

OPTEA Sp. z o.o.

OPTEA Sp. z o.o.

Agencja Rekrutacyjna

MOTO-PROFIL Sp. z o.o.

MOTO-PROFIL Sp. z o.o.

Dystrybutor Części Samochodowych

ASCO Sp. z o.o. Sp.k.

ASCO Sp. z o.o. Sp.k.

Producent Oprogramowania

GRUPA KARTA

GRUPA KARTA

Agencja Reklamowa

Multi-Service Sp. z o.o.

Multi-Service Sp. z o.o.

Dostawca odzieży i środków ochronnych

Platforma do rekrutacji i badania kompetencji PROXEA, to w naszej opinii bardzo intuicyjne i niezawodne narzędzie, które zapewnia nam kompleksowe zarządzanie procesem rekrutacyjnym, w tym komunikacje z kandydatami i zespołem rekrutującym oraz badanie kompetencji i poczucie bezpieczeństwa zebranych danych. Firma PROGUEST Consulting Sp. z .o.o. stale bada i analizuje potrzeby swoich klientów, ale także szeroko rozumianego rynku pracy, aby na tej podstawie rozwijać platformę PROXEA. Polecam współpracę z firmą PROGUEST Consulting Sp. z o.o. oraz platformę PROXEA, niezastąpione narzędzie naszych procesów rekrutacyjnych

Magdalena Rejnowska – Dyrektor ds Finansów i Polityki Personalnej, TOTEM – Druk Doskonale Cyfrowy

System PROXEA przyczynił się w naszej firmie do usprawnienia procesów rekrutacyjnych. W prosty sposób pozwolił na zarządzanie rekrutacjami w firmie o rozproszonej strukturze. System jest bardzo intuicyjny i nie wymaga czasu poświęconego na czytanie instrukcji. Z każdego miejsca można się do niego zalogować i sprawdzić status rekrutacji. Dodatkowo można przejrzeć formularze zgłoszeniowe kandydatów, pobrać zamieszczone na portalu C.V. oraz wpisać notatkę o kandydatach. Dzięki możliwościom jakie daje system mogliśmy powierzyć naszym Menadżerom samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych. System PROXEA gwarantuje również bezpieczeństwo danych związane z wymogami RODO.

Joanna Sworek – HR Business Partner, Saint Gobain Polska – sieć hurtowni TADMAR

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • ZAKUP

  ROZLICZENIE MIESIĘCZNE – klikając w przycisk “zamawiam” zostaniesz przekierowany/a do systemu płatności PayPal, aby opłacić pierwszy miesiąc korzystania z platformy PROXEA. Realizacja płatności jest bezpieczna, a system PayPal zaleca, ale nie wymaga zakładania konta – możesz wybrać opcję płatności kartą kredytową. Płatności za kolejne miesiące będą pobierane automatycznie w cyklu comiesięcznym. W każdej chwili możesz anulować cykliczną płatność logując się do platformy płatniczej PayPal lub pisząc na adres biuro@proguest.pl 

  ROZLICZENIE ROCZNE – klikając w przycisk “zamawiam”, aby dokonać jednorazowej płatności zostaniesz przekierowany/a do formularza platformy Przelewy24. Po jego wypełnieniu i zatwierdzeniu, automatycznie zostaniesz przekierowany/a na kolejną stronę, aby wybrać dogodną dla siebie formę płatności.

  INNE FORMY PŁATNOŚCI – jeśli chcesz zapłacić tradycyjnym przelewem i potrzebujesz dokumentu typu faktura proforma, to wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń na podany poniżej numer. Pamiętaj jednak, że warunkiem skorzystania z tej wyjątkowo atrakcyjnej oferty jest dokonanie płatności w trakcie obowiązywania promocji.

 • ZAWARCIE / ROZWIĄZANIE UMOWY

  Razem z dostępem do platformy PROXEA, otrzymasz dwa dokumenty. Jednym z nich będzie umowa współpracy pomiędzy naszymi firmami, która jest zawierana na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Taki dokument w którym Twoja firma występuje w roli Administratora Danych Osobowych, a my jako właściciel platformy w roli Procesora jest wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych – RODO.

 • SZKOLENIE I OBSŁUGA TECHNICZNA PLATFORMY

  Wraz z dostępem otrzymasz od nas kilka filmów szkoleniowych w formie nagrań video, gdzie krok po kroku zobaczysz jak działają i do czego służą poszczególne funkcje systemu. Otrzymasz również numer kontaktowy pod którym w każdej chwili uzyskasz pomoc. Dodatkowo kiedy już zapoznasz się z podstawowymi funkcjami systemu ustalimy termin szkolenia na żywo.

 • GWARANCJA SATYSFAKCJI / REZYGNACJA

  Ponieważ zależy nam na Twojej satysfakcji, dlatego też otrzymujesz 30 dni na zapoznanie się z platformą i ocenę, czy ten produkt spełnia Twoje oczekiwania. W tym czasie masz prawo rezygnacji i tym samym odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i otrzymujesz 100% wpłaconej kwoty. Jak widzisz całe ryzyko bierzemy na siebie, a to dlatego, że jesteśmy pewni oferowanych rozwiązań.

Jeśli masz pytania lub chcesz zapłacić tradycyjnym przelewem – wyślij formularz

FORMULARZ KONTAKTOWY

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_font=”Oswald”]

PROGUEST Consulting Sp. z o.o.

ul. Fryderyka Chopina 8d/2

05-071 SULEJÓWEK

e-mail: biuro@proguest.pl

tel. 501 199 439

www.proguest.pl

www.mariuszprokopczuk.com/blog[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_font=”Raleway”]Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest PROGUEST Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w 05-091 Ząbkach ul. Powstańców 24N/3.  Możesz skontaktować się z administratorem Twoich danych osobowych pisząc na adres biuro@proguest.pl. Aby zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij tutaj.[/text_block]